Tips til at gøre spørgeskemaer til et mere effektivt markedsanalyseredskab

Markedsundersøgelser kan give gode resultater ved hjælp af enkle, præcise og målrettede spørgeskemaer. Markedsundersøgelser handler om at indsamle oplysninger om markederne og kunderne. Ved at foretage markedsundersøgelser opkøber virksomheder muligheder for at opdage nye og innovative forretningsmuligheder. Et spørgeskema er et af de vigtigste primære markedsanalyseværktøjer til at skaffe data. Det er en nem og enkel måde at indsamle oplysninger direkte fra kunderne. Men for at få et godt resultat skal virksomhederne sikre, at spørgeskemaet indeholder de rigtige spørgsmål fra de rigtige folk på en hensigtsmæssig måde. Nogle af de tips er nævnt nedenfor for at undgå nogle almindelige faldgrupper under forberedelsen af et spørgeskema til markedsanalyse: Enkelt og præcist! Spørgeskemaet skal være kortfattet og enkelt, fordi der er mindre chancer for at få svar på et langt spørgeskema, der skal udfyldes og returneres. Det er vigtigt at fastsætte klare mål for markedsanalyse og undgå spørgsmål, som ikke bidrager til opfyldelsen af disse mål. Det er også vigtigt at undgå, at spørgeskemaet får en for kompliceret struktur. Letforståelige spørgsmål Det er meget vigtigt, at respondenterne forstår alle skemaets spørgsmål. Ord, som anvendes i spørgsmålet, skal være enkle og præcise. Undgå at bruge komplicerede ord og sætninger. Mens spørgeskemaet udformes, skal det altid holdes for øje, at korte spørgsmål er ganske nemme at svare på, da de ikke kræver, at de adspurgte er nødt til at læse spørgsmålet igen. Placer de vigtigste spørgsmål i første halvdel af spørgeskemaet Sommetider udfylder respondenterne kun halvdelen af spørgeskemaet. Derfor skal de vigtigste spørgsmål placeres i starten af spørgeskemaet, således at også et kun delvist udfyldt spørgeskema vil indeholde vigtige oplysninger. Undgå tvetydige spørgsmål Tvetydige spørgsmål er spørgsmål, der omfatter ord, der ikke har nogen særlig betydning eller definition, og dermed åbner for en række forskellige fortolkninger fra forskellige respondenter. Test spørgeskemaet Når spørgeskemaet er klar, er det meget vigtigt at præ-teste det. Dette giver virksomheden feedback på spørgeskemaet og mulighed for at foretage ændringer, hvis det kræves. Et spørgeskemas succes afhænger primært af respondenterne. Før man tager en stikprøvekontrol af markedet, skal man sørge for, at det er det relevante marked for virksomheden.