Markedsanalysevirksomheder og deres code of conduct

Markedsanalysevirksomheder har særlige regler at følge. Det kaldes code of conduct (adfærdskodeks), der hjælper dem med at bevare etiske og høj professionel standard i deres arbejde. Udtrykket ”code of conduct” henviser til de særlige regler, der beskriver en person eller organisations ansvarsområder og dertil egnede arbejdsmetoder. Som enhver anden organisation har også en markedsanalysevirksomhed et adfærdskodeks. Et andet udtryk er et etisk regelsæt. Adfærdskodeksen omfatter værdier, principper, standarder og adfærdsmæssige regler, som hjælper organisationer med at udforme deres procedurer, beslutninger og systemer på en måde, som sikrer, at deres primære interessenter nyder godt af samarbejdet, ligesom alle, der påvirkes af deres aktiviteter, respekteres. Et adfærdskodeks støtter alle, der gennemfører meningsmålinger, socialforskning eller markedsanalyse, i at leve op til en høj standard. Desuden skal sådan et kodeks overbevise interessenterne om, at etiske og professionelle standarder opretholdes, når der udføres markedsanalyse. De grundlæggende regler, der bør indgå en markedsanalysevirksomheds adfærdskodeks, er ? Markedsanalysemedarbejderne skal sørge for, at alle, der tager del i markedsundersøgelserne, er blevet underrettet og deltager frivilligt. ? De skal opføre sig ærligt og oprigtigt i alle private og professionelle forhold. ? De skal afsløre emnet for og formålet med en bestemt dataindsamling. ? Når de indsamler oplysninger, skal markedsanalysemedarbejderne opbevare alle data fortroligt og respektere respondenternes velfærd og rettigheder. ? De skal sørge for, at deres forretningsaktiviteter ikke skader respondenterne. ? De skal opretholde ligevægten mellem klienter, respondenter og personlige forretningsaktiviteter i forhold til behov. ?De skal vurdere data fagligt og uafhængigt, når de konstruerer, implementerer og indrapporterer forretningsprojekter. ? De skal være meget omhyggelige med, at folk, der udfører faglige opgaver for dem, har passende kvalifikationer, uddannelse og erfaring. ? Endelig skal markedsanalysemedarbejdere opretholde deres erhvervs integritet. Ovenstående adfærdskodeks, der dog ikke kommer før den nationale lovgivning, betyder, at alle, som gennemfører markedsanalyse, skal følge ikke blot erhvervets bestemmelser, men skal overholde alle landets love. Endelig skal markedsanalysevirksomheder kende til de seneste ændringer af det adfærdskodeks, som den nationale markedsanalyseorganisation beslutter.