Markedsanalysens rolle for ledelsen

Markedsanalyse spiller en central rolle i forvaltningen, eftersom markedsanalyse giver virksomhederne de oplysninger, der kan mindske virksomhedernes risiko for at begå fejl. Normalt defineres markedsanalyse som en proces, hvormed man udfører en systematisk, objektiv indsamling og analyse af data om en bestemt målgruppe, markedsudvikling eller konkurrence er færdig. Når virksomhedsledelsen overvejer markedsanalyse, kan markedsanalyseprocessen redefineres som et redskab, der hjælper til at planlægge, indsamle og evaluere data og anden information, som er relevant for markedsføringen. Dermed kan processen hjælpe til at træffe bedre beslutninger og kommunikere resultaterne af undersøgelsen til ledelsen. Formålet med ethvert markedsanalyseprojekt er at opnå en øget viden om det emne, undersøgelserne omhandler. Nu da de globale markeder bliver stadig mere konkurrenceprægede, udfører mange organisationer, både store og små, markedsundersøgelser, ikke kun for at udforske nye markeder, kunder og produkter, men også for at forbedre markedsføringsbeslutninger og tage gode ledelsesbeslutninger, samtidig med at kundeservicen overvåges. Markedsanalyse spiller en væsentlig rolle i et ledelsessystem. Markedsanalyse kan opfattes som hjælp til ledelsen, når den står over for vanskelige markedsforhold, produkter, markedsføring, priser og spørgsmål om kundeservice. Desuden er markedsanalyse en hjælp til ledelsen, idet risikoen for at begå fejl mindskes vha. den serie af undersøgelser, der udføres på produkter, kunder og indenlandske medarbejdere. Markedsanalyse er en mulighed for at få information om markedsføringsforhold til gavn for ledelsesprocessen. Desuden tilbyder markedsanalyse også metoder til at forstå de oplysninger, der er opnået gennem processen. En anden værdifuld anvendelse af markedsanalyse i ledelsessystemet er, at det nøje undersøger omstændighederne og derefter forklarer, hvad ledelsen kan forvente at opnå ved markedsanalyse. Derefter analyserer de typer af forretningsbeslutninger, der kan træffes som resultat heraf. Selv markedsanalyse ikke i sig selv kan tage beslutningerne, spiller processen en væsentlig rolle i beslutningsprocessen i ledelsessystemet. Markedsføringsledere kan få råd fra specialister i markedsføring for at tage de bedst mulige beslutninger. Således kan det let udledes, at markedsanalyse har tre funktioner for virksomhedsledelsen. Disse roller er nævnt ovenfor: Oplysning (en beskrivende funktion), sikring mod fejlbeslutninger (viden) og endelig assistance til beslutningsprocessen (diagnostisk funktioner). Desuden giver markedsanalyse beslutningstagerne data om effektiviteten af det eksisterende marketing mix og tilbyder indsigt, der kan føre til, at vigtige forandringer sættes i værk.