Markedsanalyse stiller krav om uddannelse, andre kompetencer og udvikling

Markedsundersøgelser er et omfattende felt, og eleven har brug for uddannelse, kompetencer og for stadig at blive dygtigere.

Markedsanalyse er processen med at erhverve oplysninger om forbrugeradfærd for at forstå forbrugerens indkøbsmønster og behov.

En ny markedsanalysemedarbejders vigtige ansvar omfatter både opgaver i felten og på kontoret, fx at udforme markedsrapporter og spørgeskemaer til feltundersøgelserne, udføre feltundersøgelser, indsamle de data, der skal bruges, interviewe kunder og vurdere undersøgelsesresultaterne.

En bachelorgrad er et must for begyndere i branchen, mens en højere grad er nødvendig, hvis man vil arbejde med udviklingsopgaver eller i stillinger med tekniske opgaver.

Nedenfor en mere detaljeret beskrivelse af uddannelsesmæssige kvalifikationer og andre kompetencer, som er nødvendige, når man vil arbejde som markedsanalysemedarbejder.

Uddannelse og træning

Markedsanalysemedarbejdere kan have en bachelor-grad, men en kandidatgrad eller ph.d. i markedsføring eller inden for det samfundsvidenskabelige område giver de bedste muligheder.

I løbet af uddannelsestiden skal den kommende markedsanalysemedarbejder skaffe sig viden ved at indsamle og gennemse data, udføre interviews og spørgeskemaundersøgelser og skrive rapporter om resultaterne. Denne form for viden kan gøre underværker for en aspirant, da de fleste stillinger i branchen drejer sig om disse opgaver. Nogle institutioner hjælper eleven med at finde praktikplads eller jobtræning i statslige organer, konsulentfirmaer eller markedsanalysevirksomheder.

Andre kvalifikationer

Eftersom markedsanalyse er en analytisk proces, skal markedsanalysemedarbejderen have gode analytiske evner og gode kommunikationsevner foruden de relevante kvalifikationer for at søge stillingen som markedsanalysemedarbejder. Kandidater med relevant erfaring og færdigheder er kvalificerede til disse erhverv. De fleste afsætningsvirksomheder foretrækker kandidater med en MBA i marketing.

Certificering og udvikling

Markedsanalysemedarbejdere afsætter en masse tid til eksakt dataanalyse, så man skal være detaljeorienteret. Tålmodighed og beslutsomhed er yderligere kvalifikationer, eftersom eleven er nødt til at tilbringe mange timer i de enkelte studier og problemløsning. Samtidig bør aspiranten arbejde godt sammen med sine kolleger. Desuden er kommunikationsevner meget afgørende, da undersøgelserne skal formuleres med det korrekte ordvalg, og markedsanalysemedarbejderne skal kunne fremlægge deres resultater både mundtligt og skriftligt.