Markedsanalyse på internettet er miljøvenlig og omkostningseffektiv

Markedsundersøgelser, som traditionelt er baseret på papir-og-blyant- spørgeskemaer, erstattes af online-undersøgelser, hvilket både er omkostningseffektivt og miljøvenligt. Internettet er en revolution for markedsundersøgelser. Internettet har åbnet nye muligheder for markedsanalyse og udfordrer brugerne af markedsanalyseresultater. Et favorabelt aspekt er, at ved hjælp af internettet kan markedsanalysemedarbejdere forsyne kunderne med en hurtig og nem metode til at nå deres målmarked. Det er særligt effektivt, når det drejer sig om virksomheder, som allerede er kommercielt tilknyttet de virksomheder, som der foretages meningsmålinger på. Denne markedsanalysemetode er særdeles fordelagtig for markedsanalysemedarbejderne, fordi sådanne undersøgelser er både miljøvenlige og omkostningseffektive, når de kombineres med efterfølgende markedsundersøgelser. Med markedsundersøgelser på internettet har både små og store organisationer, der arbejder med markedsanalyse, mulighed for at skære i deres udgifter til telefon, porto eller ansigt-til-ansigt-interviews for at indsamle data. Desuden har markedsanalyse på nettet med støt tilbagegang i prisen vist sig at være en bæredygtig metode. Prisen på softwareprogrammer til markedsanalyse falder, samtidig med at folk bliver mere og mere afhængige af internettet. Derfor kan der spares penge på at anvende elektroniske metoder i stedet for traditionelle metoder, som koster penge til papir, trykning, porto og manuel indtastning af data. Ligeledes giver internet-baserede interviews ved hjælp af e-mail eller online chat muligheder for at spare penge Udgifter til telefon, rejser og kontrolapparater kan skæres ned. Desuden kan der spares på udgifter til dataoverførsel, eftersom svarene kan registreres automatisk. Således er markedsanalyse på internettet en meget miljøvenlig og økonomisk erstatning for at foretage papirbaserede markedsundersøgelser, nu da markedsanalysevirksomheder ivrigt søger at skære ned på deres projektudgifter. Faktisk er der i disse dage flere markedsanalysevirksomheder, som koncentrerer sig om markedsanalyse på internettet frem for papirbaserede markedsundersøgelser. I tillæg til at markedsanalysevirksomhederne vinder på at bruge færre penge og færre ansatte, er der også fordele i form af mindre afskovning o.l. På det seneste anvender flere virksomheder markedsundersøgelser på internettet og opgiver spørgeskemaer, som udfyldes med papir og blyant, for at de indsamlede data kan være gavnlige og af høj kvalitet.