Indenlandsk markedsanalyse versus global markedsanalyse

Indenlandsk markedsanalyse versus global markedsanalyse

Markedsundersøgelser er en væsentlig del af erhvervslivet, som er opdelt i to segmenter: Globale markedsundersøgelser og indenlandsk markedsanalyse.

I dag opstår der før eller senere et krav om markedsanalyse i enhver virksomhed.

Markedsanalyse, viden og beslutninger er påkrævede, når en virksomhed gør sit indtog på et nyt marked, udvikler et nyt produkt eller repositionerer sig på det samme marked med samme produkter. Gennemgribende markedsanalyse giver virksomheden nødvendige oplysninger for at finde de rette markedsvilkår for din virksomhed, herunder identifikation af relevante kontakter.

Markedsanalyse gennemføres på nationalt og globalt plan. Begge niveauer involverer samme slags markedsanalyse, der udføres på forskellige skalaer med forskellige perspektiver.

Når man foretager indenlandsk markedsanalyse, observerer man holdninger inden for et bestemt område.

Man holder nøje øje med de nationale og lokale markeder, når indenlandsk markedsanalyse udføres. Denne information analyseres i kontekst med indkomst, etniske og geografiske overvejelser i forbindelse med regionsundersøgelsen.

Udforskning af det indenlandske marked indebærer analyse af hjemmemarkedet for at skaffe oplysninger om hjemmemarkedet; forbrugeranalyse, den hjemlige forbrugers behov og motivation; produktanalyse, karakteristik af produktet og efterspørgsel efter produktet i et bestemt område.

Markedsanalyseresultater leverer de fakta, der er nødvendige for at udføre markedsføringsbeslutninger på et specifikt marked eller på hjemmemarkedet.

Markedets omfang og varens eller tjenesteydelsens placering på markedet bestemmes heraf.

Markedsundersøgelser foretaget i et andet land eller foretaget ved hjælp af undersøgelser i flere lande kommer ind under global markedsføringsanalyse. Økonomiske faktorer og kulturelle forskelle analyseres på denne måde. Dette påvirker udtalelser og købsbeslutninger. Faktisk er globale markeder et stormfuldt hav af muligheder og risici for mange virksomheder. Global markedsanalyse er ofte en nødvendighed, men upræcise fremskrivninger af efterspørgsel eller utilstrækkelige oplysninger om et marked kan gøre en virksomhed skade.

Man går frem ad den samme sti, når man udfører global og indenlandsk markedsanalyse, men der kan opstå spørgsmål. Kunder på det internationale marked kan være forskellige fra kunderne på det nationale marked, hvad angår kultur, skikke og forventninger.

I et sådant tilfælde skal sekundære oplysninger indsamles fra hvert land, og derefter kombineres eller sammenlignes. Men dette tager tid og forvirrer. Global markedsføring afhænger især af primære data snarere end sekundær information. Indsamling af primære data kan besværliggøres af forskellige læsefærdigheder, sprog og adgang til teknologi.