Hvad skal man vælge til markedsanalyse: Mobilprogrammer eller onlineprogrammer?

Selvom både mobilprogrammer og internetprogrammer til markedsundersøgelser er lige vigtige, bliver det stadig mere realistisk at gennemføre en markedsundersøgelse ved hjælp af et mobilprogram. Teknologiens udvikling giver markedsanalysevirksomheden mulighed for langt hurtigere forretningsgange end før. De data, som indhentes af markedsanalysemedarbejderne, er afgørende for markedsanalysens succes, og virksomheder, der designer produkter, bør holde sig kundernes valg og præferencer for øje. Det er meget vigtigt for en markedsanalysevirksomhed at indsamle pålidelige og effektive data, og i dag anvender virksomhederne forskellige effektive metoder til indsamling af præcise oplysninger. På den anden side er mobilprogrammerne en kæmpe konkurrent til onlineprogrammerne. Mobilprogrammerne gør det lettere for markedsanalysemedarbejderne at indsamle markedsundersøgelsesresultater offline og på enhver computer på en let og kost-effektiv måde og derefter uploade data til en central database. Fordelene ved mobilprogrammerne bliver stadig tydeligere, efterhånden som flere og flere erhvervsorganisationer forsøger at opnå, præcis og korrekt tilbagemelding fra kunderne. Men trods fordelene fører programmer til online-markedsundersøgelser stadig i konkurrencen. Ifølge en årlig undersøgelse af programmer til markedsundersøgelser 2009 fremviser mobilprogrammerne til markedsanalyse bedre vækstpotentiale end programmer til markedsundersøgelse online. Selvom mobilprogrammerne kun blev brugt til 1 procent af det totale antal udførte undersøgelser, anførte 10 procent af organisationerne, at de nu opfatter markedsundersøgelser udført vha. mobilprogrammer som lettere at gennemføre end andre metoder, og yderligere 35 procent opfatter dem som meget praktiske under mange omstændigheder. Men en lille majoritet forbliver rationel, idet 48 procent anfører, at de finder, det er tæt på at blive en realistisk mulighed. Svarraten forhøjes med mobilprogrammer til 37 procent. De trådløse funktioner giver mobilprogrammerne en ekstra fordel i forhold til online-programmer til markedsanalyse. Det er en fordel for markedsanalysemedarbejderne, når de vil indsamle kunde-feedback offline. Mobilprogrammerne, som installeres i mobiltelefoner, PDA’er, bærbare pc’er, Iphones, smartphones etc. gør det lettere for markedsanalysemedarbejderne at gennemføre undersøgelser offline uden de opkoblingsproblemer, som generelt opstår, når man bruger onlineprogrammerne. Endelig gør alle mobilprogrammernes nye funktioner dem mere effektive i konkurrencen med onlineprogrammerne, hvilket gør programmerne mere efterspurgte blandt markedsanalysemedarbejderne.