Brugerspecifikke markedsundersøgelser – en effektiv form for markedsanalyse

Brugerspecifikke markedsundersøgelser – en effektiv form for markedsanalyse

Brugerspecifikke markedsundersøgelser giver virksomhederne mulighed for at komme med tilbud, som målmarkedet virkelig værdsætter.

Brugerspecifikke markedsundersøgelser hjælper virksomheder til at udvikle og sælge tilbud, som målmarkedet virkelig værdsætter. Desuden fokuserer brugerdefinerede markedsundersøgelser på problemer, udvikler markedsanalysestrategier, gennemfører komplicerede undersøgelser og dataanalyser, og resultaterne fortolkes for at hjælpe kunderne med at træffe de bedste beslutninger.

Brugerspecifik markedsanalyse bruges på følgende måde:

? Målmarkedet undersøges for at finde ud af mere om behovet for markedsanalyse og markedsanalysen formål

? Den bedste markedsanalysemetode defineres (telefon, e-mail, postkorrespondance)

? Nedskriv forslag med præcisering af omkostninger, timing og projektleverancer

? Få kunde-feedback på forslaget, og foretag nødvendige ændringer

? Få kundernes tilladelse til at fortsætte med markedsanalyse

? Skriv et spørgeskema til markedsundersøgelsen

? Foretag ændringer i spørgeskemaet, hvis det er nødvendigt

? Indtast data indhentet fra respondenterne på en ordentlig måde

? Undersøg de indsamlede data

? Udarbejd en endelig rapport.

Desuden kan brugerspecifikke markedsundersøgelser beskæftige sig med forskellige spørgsmål såsom:

? Hvor tilfredse er dine kunder?

? Hvor tilfredse er dine konkurrenters kunder?

? Hvor tilfredse er dine medarbejdere?

? Hvordan bruger forbrugere/virksomheder produkter og tjenester i din branche?

? Er dine målkunder opmærksomme på din virksomhed?

? Hvordan er målmarkedets indtryk af din virksomhed?

? Er din reklame effektiv? Hvordan kan reklamen blive mere effektiv?

? Hvordan skal et nyt produkt eller en tjenesteydelse udformes for at opfylde markedets behov?

Brugerdefinerede markedsundersøgelser kan udformes på forskellig måde af markedsanalysevirksomheden:

Konkurrenceanalyse

Brugerspecifik markedsanalyse kan anvendes til analyse af et produkts livscyklus med det formål at analysere virksomhedens position i forhold til konkurrenterne med parametre som strategi, branche og marked.

Specifikke markedsanalyser

Brugerspecifik markedsanalyse giver en detaljeret analyse af et bestemt målmarked, hvilket forsyner virksomheden med definitioner af kundesegmentet, de potentielle forretningsmuligheder i dette segment, og hvad virksomheden skal gøre for at få succes i forhold til dette segment.

Strategigennemgang

Ved hjælp af brugerspecifik markedsanalyse gennemføres og dokumenteres en detaljeret strategi for produktets livscyklus for en leverandør. Disse vurderinger omfatter en firmaprofil, vurdering af strategi og en omfattende livscyklus-analyse af virksomhedens produkter og tjenester.