Brug virksomhedens nuværende kundeunderlag til markedsanalyse

Virksomheder, der ønsker at gennemføre markedsanalyse, kan bruge deres egen kunde-base som deltagere i et forbrugerpanel. Virksomheder skaffer sig oplysninger fra markedsanalyserespondenter, et såkaldt forbrugerpanel, som i en længere periode med bestemte tidsintervaller oplyser om detaljer om fx indkøb, livsmønstre og medieforbrug. I denne artikel afvejes fordele og ulemper. Til tider kan det nemlig være en fordel at anvende den nuværende kundekreds til markedsanalyseprojektet. Det skyldes, at 1) det nuværende kundeunderlag kan udtale sig om holdningen til en ny funktion eller service 2) der er mulighed for at få kendskab til kundernes erfaringer med kundefaciliteterne 3) der er mulighed for at få at vide, hvordan kunderne bruger virksomhedens vare eller tjenesteydelse, og hvilke yderligere funktioner kunderne kunne ønske sig, at produktet fik i fremtiden. Men for at det eksisterende kundegrundlag skal kunne bruges som forbrugerpanel i en markedsundersøgelse, skal virksomheden få kunderne til at føle, at de er værdifulde for virksomheden. Den skal behandle kunderne som sin livsnerve, hvilket de jo faktisk også er. Virksomheden skal derfor forstå kundernes behov og deres tilknytning til virksomheden. Ofte kan kunderne fortælle virksomheden, hvilke ekstra funktioner og faciliteter varerne kan forbedres med, hvis virksomheden lytter og observerer nøje. På denne måde kan kunderne udpege de områder, hvor virksomheden kan udvide sine muligheder, og derved viser kundekredsen sig at være et værdifuldt forbrugerpanel. Før virksomheden går i gang med markedsundersøgelser med sin egen kundekreds, bør det stå klart, om hjemmeside eller e-mails har tilstrækkeligt stort publikum til at lokke kunderne til at deltage i online-undersøgelser. Der er mange velkendte værktøjer til at opstille online-spørgeskemaer, som hjælper med at udforme spørgsmålene til respondenterne. Men disse værktøjer skal også være effektive, når det drejer sig om at trække trafik til undersøgelsen. Men der er nogle få ulemper ved at bruge den nuværende kundekreds til markedsanalyse. For det første eksperimenterer mange nye virksomheder med en ide, men har ikke nogen nuværende kundekreds. For det andet kan markedsundersøgelsens resultater risikere ikke at objektive, eftersom kunderne allerede bruger virksomhedens produkt eller service. For det tredje afdækker markedsundersøgelsen ikke nødvendigvis nye markedsmuligheder.