4PS-modellen til effektiv markedsanalyse

4PS-modellen til effektiv markedsanalyse

For at foretage effektiv markedsanalyse må en virksomhed gå frem efter Marketing Mix-principper, også kendt som 4PS-modellen. Modellen bidrager til at træffe vigtige beslutninger ved at inddrage markedsanalysens fire vigtigste elementer.

Markedsføringsstrategi er et vigtigt redskab, uanset hvilket forretningsprojekt man skal føre ud i livet. Markedsføringsstrategier er forskellige, afhængig af hvilke markeder og produkter der skal sælges.

Marketing Mix, også kendt som 4PS, er et af de vigtigste elementer, der skal overvejes, når man udvikler en markedsføringsstrategi. Men for at skabe effektiv Marketing Mix er man nødt til at foretage eksperimenter og en lille smule effektiv markedsanalyse.

Markedsanalyse anses generelt for at være et ad hoc-værktøj til at udvikle en færdig markedsføringsstrategi i forhold til et brand, et produkt eller en anden vigtig intern eller ekstern forretningsmæssig beslutning.

Herunder de ”fire p’er,” som udgør 4PS-markedsføring, en model, som anvendes til at udføre effektiv markedsanalyse.

Produkt: Det er et fysisk eller konkret element, der sælges. Produktanalyse er af afgørende betydning, når et nyt produkt udvikles. Desuden bidrager produktanalyse til at identificere de vigtigste spørgsmål og undgå dyre fejltagelser på hvert trin i processen.

Pris: Det er den tarif, en virksomhed sælger sit produkt for på markedet. Prisfastsættelse af en vare medfører opgørelse af forskellige faktorer. Disse omfatter markedsandel, materialeomkostningerne, konkurrence, produktidentitet og opfattelsen af værdifulde kunder. Faktisk bestemmes priserne nogle gange af konkurrerende produkter.

Sted (place): Det refererer til et virtuelt eller et virkeligt sted, hvor en forbruger kan købe et produkt. Dette sted kaldes "distributionskanal". Den danner tredjevigtigste element i Marketing Mix.

Promovering af produkt eller service: Går hånd i hånd med reklamering. Denne marketingstrategi har til formål at skabe et positivt billede af en virksomheds produkt på markedet. Det er hensigten at påvirke potentielle kunders købsbeslutning vha. en perfekt kombination af salgsfremmende foranstaltninger, reklamer og salgsindsats.

Den oprindelige 4PS model, som blev brugt til markedsanalyse, har efterhånden ændret sig.

Faktisk er der også udviklet andre Marketing Mix-modeller i årenes løb. En sådan model er Boom og Bitners 7Ps, til tider kaldet den udvidede Marketing Mix-model, der omfatter de første 4 P'er, plusprocesser, (people) mennesker og fysiske indretningsbeslutninger (physical layout decisions).