Få svar fra en kundemåling tilbage til din CRM

Resultaterne fra din kundemåling kan du få ført tilbage til din CRM - helt automatisk. Svarer en af dine kunder f.eks. utilfreds og evt. med en kommentar, så kan disse informationer helt automatisk sendes direkte over på kundekortet i jeres CRM. Det giver mulighed for at jeres sælgere, key account managers, etc. har den nyeste information om kunden og kan give en endnu bedre service - så risikoen for at miste kunder minimeres. Selv tilfredse kunder, som man normalt ikke ville gøre noget ved, kan have kommentarer til forbedringer. Husk, at der er forskel på tilfredse, og meget tilfredse kunder. Meget tilfredse har en 5-10 gange så stor loyalitet, i forhold til tilfredse kunder. Brug kundernes kommentarer til at få endnu flere loyale kunder. Vi anbefaler at du i dit CRM blot bruger ét tal fra Net Promoter Score® modellen; "På en skala fra 0-10, i hvor høj grad vil du anbefale virksomheden til dine venner og kollegaer?" Ved at holde det på blot et tal, bliver CRM implementeringen meget nem. Det er også nemt for medarbejderne kun at skulle forholde sig til ét tal. Og endelig er det nemt at sammenligne på tværs af  afdelinger og medarbejdere.   Kontakt en af vores konsulenter for mere information på info@relationwise.dk eller tlf. 70 268 264 *Net Promoter, Net Promoter Score og NPS er registrerede varemærker af Satmetrix, Bains & Co. & F. Reichheld. Det er en åben spørgemodel, som alle kan bruge frit.