Brug af online software til markedsanalyse

Brugen af online software til markedsanalyse er enkel. Det drejer sig om at finde frem til sine mål, vælge det bedste softwareprogram og forberede spørgsmålene. Hver dag udfører mange virksomheder, regeringer og velgørende organisationer samt selvstændige forskere markedsanalyse vha. online software. Disse softwareprogrammer hjælper markedsanalysemedarbejderne til at finde frem til kundernes holdninger vedr. virksomhedens produkter, website eller kundeservice, og på basis heraf kan markedsanalysemedarbejderne give virksomheden gode råd, så den kan opfylde kundernes krav og tjene flere penge. Ved at bruge online software kan markedsanalysemedarbejderne bruge ”skipping” eller ”branching logic,” dvs. give respondenterne mulighed for at springe en del af spørgeskemaet over, hvis visse spørgsmål ikke er relevante. Vha. softwareprogrammerne kan der stilles spørgsmål om personlige forhold og demografiske spørgsmål om fx køn, alder og indkomst, for at finde ud af, hvilke dele af befolkningen der reagerer, som de gør, på et produkt eller en serviceydelse. Desuden er der indbygget en timer i softwareprogrammet, så man kan frasortere de respondenter, der besvarer spørgeskemaet for hurtigt. Software til en internetbaseret markedsundersøgelse omfatter følgende trin:

Fastsæt målene

Når markedsundersøgelser skal gennemføres, er det første skridt at finde ud af, hvorfor denne bestemte type markedsundersøgelse gennemføres. Når markedsanalysemedarbejderen kender formålet, kan han indhente så mange og så detaljerede oplysninger som muligt på kortest mulig tid.

Vælg software

Når en markedsundersøgelse gennemføres online, skal en markedsanalysemedarbejder vælge det bedste softwareprogram. Softwareprogrammer kan hentes gratis online, enten i en prøveperiode eller til permanent brug. Sommetider har softwareprogrammet ekstra funktioner, alt efter hvad undersøgelsen kræver.

Forbered spørgsmål

Softwareprogammerne indeholder mange muligheder, som gør undersøgelsens spørgsmål objektive og lette at forstå, herunder multiple choice, ja eller nej-spørgsmål, åbne spørgsmål, vurderingsspørgsmål, spørgsmål, der besvares ved at give points. Når man bruger software, kan markedsanalysemedarbejderen fx anvende multiple choice-spørgsmål i vilkårlig rækkefølge, så respondenterne ikke er tilbøjelige til at vælge det svar, som viser sig først. r Desuden indeholder softwareprogrammerne sommetider ekstra funktioner, som fx mulighed for at sende undersøgelsen til en række e-mail-adresser eller placere spørgeskemaet på et website, hvor internetsurferne ser det. Når respondenternes svar er indhentet, bruges programmet til at se svarene opstillet som diagrammer, grafer, medianer med SD (standardafvigelse), eller på den måde, som markedsanalysemedarbejderen mener er mest effektiv til formålet.