Betydningen af at etablere forbrugerpanel, mens der udføres målmarkedanalyse.

Betydningen af at etablere forbrugerpanel, mens der udføres målmarkedanalyse.

For at gennemføre effektiv markedsanalyse er det nødvendigt først at finde frem til det rette forbrugerpanel for at opnå ægte og værdifulde oplysninger om hele markedet.

Forbrugerpanelet kan simpelthen defineres som en prøve på målmarkedet, hvis købsmønster betragtes som repræsentativt for hele markedet.

Når man har vurderet, hvilke varemærker undersøgelsen drejer sig om, og forbrugerpanelets købsmønster, overbevisninger og synspunkter, kan man udlede hele målmarkedets adfærd.

For eksempel kan en markedsanalysemedarbejder benytte forbrugerpanelet til at finde ud af, hvordan et nyt produkt vil blive modtaget.

Når man udvælger forbrugerpanelet for at gennemføre en markedsundersøgelse, er det helt væsentligt at henvende sig til de rigtige personer, som vil levere markedsanalysemedarbejderne de oplysninger, der ønskes, snarere end at henvende sig til en tilfældig gruppe irrelevante mennesker. Før man udvælger et forbrugerpanel, skal markedsanalysemedarbejderne forsøge at finde ud af svarene t på følgende spørgsmål:

 Hvem er målgruppen?

 Er det ønskværdigt at undersøge et uvildigt publikum af ikke-kunder at få mere autentisk information og mere troværdige synspunkter?

 Giver feedback fra eksisterende kunder og kundeemner bedre og mere autentiske resultater end feedback fra ikke-kunder?

 Vil en bestemt demografisk gruppe være mere nyttig end et bredt publikum?

For at kunne henvende sig til det perfekte forbrugerpanel for at gennemføre en markedsundersøgelse må markedsanalysemedarbejdere definere deres mål så eksplicit som muligt. 

Dette er nødvendigt for effektivt at markedsføre deres produkter eller tjenesteydelser til målgruppen. Derfor bør forskerne først tænke på deres "ideelle" klient eller kunde og derefter visualisere kunden i detaljer.  

En definition af målgruppens karaktertræk og egenskaber vil hjælpe markedsanalysemedarbejderne med at finde frem til det igennem de rigtige forbrugerpanel, der kan give dem de mest autentiske og troværdige data. Nogle af de afgørende faktorer for at finde det rette forbrugerpanel kan omfatte: Alder, etnicitet, køn, indkomst, civilstand, erhverv, geografisk placering og uddannelse.

At stille de rette spørgsmål til den rette målgruppe forsyner virksomheden med værdifulde oplysninger, men hvis man forsømmer denne proces, vil man ende med at stå med lutter værdiløs information som resultat. Dette er en af de alvorlige fejl i mange undersøgelser, der gennemføres vha. internettet og ikke henvender sig til det rette forbrugerpanel.  

Derfor bør markedsanalysemedarbejderne først gøre brug af klar visualisering af målgruppe og derefter gennemføre markedsundersøgelser. 

Så længe man ikke kan definere målmarkedet, kan man heller ikke træffe beslutninger med hensyn til forbrugerpanelet og andre spørgsmål i forbindelse med markedsundersøgelser.