Anonyme kundetilfredshedsundersøgelser: En effektiv mulighed for at gennemføre markedsanalyse

En anonym kundetilfredshedsundersøgelse er et effektivt middel til at opnå korrekte og præcise resultater af undersøgelsen, da det sikrer, at respondenternes svar forbliver anonyme. Når man gennemfører en kundetilfredshedsundersøgelse, er det en af nøgleudfordringerne for at sikre effektiviteten at overvinde kundernes eller respondenternes naturlige modvilje mod at udlevere personlige detaljer og oplysninger. Med andre ord frygter potentielle respondenter, at deres svar på spørgsmålene i undersøgelsen kan blive afsløret for offentligheden eller bruges på en upassende måde. Og til dette formål er anonyme kundetilfredshedsundersøgelser den bedste mulighed. En anonym kundetilfredshedsundersøgelse er en undersøgelse, hvor man indhenter feedback fra målgruppen, og hvor respondenterne forbliver anonyme eller uidentificerede for at beskytte deres privatliv. Private data inkluderer information, som kan medføre, at en respondent bliver ”genkendt.” Anonyme data omfatter altså ikke navne, adresser, identifikationsnumre eller anden personlig information, som vil gøre det muligt at forbinde et svar med en bestemt person. Hovedformålet med at gennemføre en anonym undersøgelse er at fremme oprigtig og åben feedback, da respondenterne ikke behøver at frygte konsekvenser af deres svar. Men når man gennemfører en anonym kundetilfredshedsundersøgelse, hvor man beder om personlige oplysninger, må markedsanalysemedarbejderne følge retningslinjer for at beskytte oplysningerne. Markedsanalysemedarbejderne skal holde resultaterne af undersøgelserne adskilt fra de enkelte respondenters svar. Uanset om svarene er indhentet vha. e-mail, online eller vha. telefoninterview, forhindrer det et muligt sikkerhedsbrud, at man adskiller svarene fra resultaterne. Desuden skal personers adgang til individuelle svar kun gives til certificeret personale, som har en god grund til at skulle have adgang. Et andet effektivt middel er at gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse anonymt ved at undlade at stille personlige spørgsmål. Der er mange fordel ved at gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse anonymt: Anonyme undersøgelser øger responsraterne og respondenternes ærlighed og åbenhed og giver troværdige resultater af undersøgelsen. En anden vigtig fordel ved anonyme kundetilfredshedsundersøgelser er, at de nedsætter modviljen mod at deltage, hvilket forbedrer kvaliteten af de indhentede data. Eftersom undersøgelsen er anonym, får markedsanalysemedarbejderne mere absolutte og præcise svar i forhold til en undersøgelse, hvor respondenterne afgiver deres personlige oplysninger. Kort sagt må markedsanalysemedarbejderne sikre respondenterne, at deres fortrolige personlige oplysninger forbliver private. Oplys om de retningslinjer for sikkerhed og anonymitet, som virksomheden følger for at kunne garantere respondenterne privatliv. Gør respondenterne opmærksom på, at deres svar kun bruges til at opnå statistisk valide træk fra respondenter, der bor på et stort geografisk område.