360grader lederevalueringer og analyser forstærk det gode lederskab i din virksomhed side2

360 grader lederevalueringer og analyser

Jyllandsposten, Trafikstyrelsen samt Coloplast har allerede set fordelene ved 360 grader lederevalueringer udført med Relationwise spørgeskema værktøj til professionelle lederevalueringer. Forstærk det gode lederskab i din virksomhed med hjælp fra Dynamisk Kommunikations eksperter i 360 grader lederevalueringer og Relationwise survey software til lederevalueringer. Læs her hvordan din virksomhed kan opnå samme fordele.

Side 2/3

360 grader lederevalueringer ordnes nemt via Relationwise survey software og evt. i samarbejde med Dynamisk Kommunikation. Kontakt os for mere information på info@relationwise.dk eller tlf. 70 268 264.

I Dynamisk kommunikation formulerer vi indholdet i 360 graders lederevalueringsforløbet og faciliterer den efterfølgende dialog. I samarbejde med organisationen formulere vi og opstiller de relevante spørgsmål, som skal måle lederens evner og kompetencer. Relationwise kommer med på banen og hjælper os med at distribuere den elektroniske spørgeskema. Når spørgsmålene er blevet besvaret og rapporten er skrevet ud, er det tid til at skabe dialog mellem lederen der er blevet evalueret og de medarbejdere der har evalueret lederen. Her er der mulighed for eventulet at uddybe sin vurdering og forslag til lederen, så der kommer en dialog mellem ledere og medarbejdere. Det er balsam for afdelingen.

Relationwise: Der er garanteret nogle derude der siger; jamen det lyder meget godt, men hvad giver en 360 grader lederevaluering egentlig af reel værdi for virksomheden?

Ole Gulløv: Det er da også et godt spørgsmål. På flere niveauer giver en 360 grader lederevaluering en værdi. For det første er det klogt at spørge medarbejderene, om hvad de synes om ledelsen, samarbejde med andre kollegaer og deres tilfredshed i øvrigt. Organisationen viser hermed at de gerne vil lytte til medarbejderne - det har i sig selv en stor positiv effekt. At der er nogen, der har lyst til at høre på, hvad man siger giver altid bonus. Og her tænker jeg ikke kun på hvor man sætter sit kryds i lederevalueringen, men også på, hvad man har at sige bagefter i uddybende processer og dialoger. Dernæst er det rigtigt vigtigt, at lederen får respons på, hvordan han eller hun er som leder – om arbejdet som leder bliver gjort godt nok. Som leder er det både udviklende og nødvendigt at man får respons på det, man går rundt og bruger sit arbejdsliv på. Her er 360 graders lederevaluering et fantastisk værktøj til at give både leder, organisation og medarbejder et meget præcist fingerpeg om kvaliteten i lederens arbejde.

Ole Gulløv: Jeg har jo oplevet mange ledere udtrykke stor tilfredshed og lettelse efter en 360 grader lederevaluering, idet de har fået informationer om noget de ellers aldrig var kommet i nærheden af i den daglige dialog med medarbjedere og egen leder. Der er kommet en lille åbenbaring for dem, som har medført, at de har grebet tingene an på en anden måde - som har gjort deres afdeling mere effektiv og attraktiv, hvor kundeservicen er blevet forbedret, kommunikationen med medarbejderene har fået et mere konstruktivt og fremadrettet indhold osv. En 360 graders lederevaluering er jo fyldt med gode informationer, sådan så man kan gøre tingene bedre. Eller blive bekræftet i at det man gør er rigtigt. Og det er jo også sundt en gang imellem.

KLIK her for at gå til næste side hvor du kan lære om fordelene ved 360 grader lederevalueringer.

KLIK her for at gå til forrige side hvor du kan lære om fordelene ved 360 grader lederevalueringer.

360 grader lederevalueringer ordnes nemt via Relationwise survey software og evt. i samarbejde med Dynamisk Kommunikation. Kontakt os for mere information på info@relationwise.dk eller tlf. 70 268 264.