360grader lederevalueringer og analyser forstærk det gode lederskab i din virksomhed

360 grader lederevalueringer og analyser

Jyllandsposten, Trafikstyrelsen samt Coloplast har allerede set fordelene ved 360 grader lederevalueringer udført med Relationwise spørgeskema værktøj til professionelle lederevalueringer. Forstærk det gode lederskab i din virksomhed med hjælp fra Dynamisk Kommunikations eksperter i 360 grader lederevalueringer og Relationwise survey software til lederevalueringer. Læs her hvordan din virksomhed kan opnå samme fordele.

Side 1/3

360 grader lederevalueringer ordnes nemt via Relationwise survey software og evt. i samarbejde med Dynamisk Kommunikation. Kontakt os for mere information på info@relationwise.dk eller tlf. 70 268 264.

Ole Gulløv: Jeg har rigtig meget erfaring med 360 grader lederevalueringer. Igennem de sidste 10-12 år har jeg lavet 360 grader lederevalueringer. Jeg startede i IBM med at lave lederprofiler og 360 grader lederevalueringer. Koncepet har jeg herfter videreudviklet.

En 360 grader lederevaluering giver virksomheden en masse værdifulde informationer. 360 grader lederevaluering inden for personaleledelse, hvor man spørger medarbejderne og eventuelt en lederkollega og egen leder omkring lederens kompetencer i forskellige situationer. Det kan være lederens evne til at håndtere konflikter, lederens evne til at håndtere forandringer, lederens kommunkationsevner, delegeringskompetencer osv. Vi kan kalde det nøvendige kompetencer eller kodeks for god ledelse.

Lederens nærmeste medarbejdere bliver bedt om at vurdere lederen på en tilfredshedsskala fra 0 til 5. Således får de mulighed for at vurdere den pågældende leder i forskellige ledelsessituationer. Det er jo en vurdering som jo ind i mellem er meget personlig. Når vi taler om ledelse/personaleledelse, så taler vi om at mennesker som skal lede mennesker, hvorfor der er tale om en meget personlig feedback. Feedbacken giver en lang række informationer om de forventinger der stilles til lederen.

Allerede når virksomheden skal formulere indholdet i en 360 graders lederevaluering får jeg spørgsmålet: nå, men hvad synes du så vi skal spørge medarbejderne om? Jeg har selvfølgelig nogle gode ideer, men det er en sund og frugtbar øvelse for organisationen selv at formulere, hvad de gerne vil måle deres ledere på? For i løbet af kort tid får de rent faktisk samlet de områder, som afspejler specielle værdier i organisationen og ledelseskompetencer som er livsnødvendigt for organisationen.

Inden for hvert område af ledelseskompetencer bliver der stillet en lang række spørgsmål, som man skal besvare ud fra en skala fra 0-5. En graduering af tilfredshed. Fordelen ved lederevalueringen er, at man ”legaliserer” at snakke om hvad organiation og medarbejdere forbinde med god ledelse. Det er jo ikke hver dag, at der er tid til at snakke om, hvordan man leder en virksomhed. Når man sender en 360 grader lederevaluering ud, så har man givet bolde op og har sagt: okay, nu vil vi gerne snakke om det her. Lederevalueringen er i virkeligheden fundamentet for en dialog - en dialog mellem lederen og medarbejderne.

KLIK her for at gå til næste side hvor du kan lære om fordelene ved 360 grader lederevalueringer.

360 grader lederevalueringer ordnes nemt via Relationwise survey software og evt. i samarbejde med Dynamisk Kommunikation. Kontakt os for mere information på info@relationwise.dk eller tlf. 70 268 264.